GAMEDEV & CREATIVE CAREERS EXPO 2019

12 Kwietnia 2019, 09:00 (Piątek) - 13 Kwietnia 2019, 16:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
Szukasz pracy? Chciałbyś rozpocząć przygodę z niezwykle dynamiczną i kreatywną branżą jaką jest gamedev? A może jesteś specjalistą poszukującym nowych wyzwań lub zarządzasz firmą współpracującą z branżami kreatywnymi? Koniecznie odwiedź Gamedev & Creative Careers Expo 2019. Zapoznasz się bezpośrednio z ofertą studiów tworzących gry wideo, podwykonawców dla branży, wydawców, agencji PR, firm IT, dystrybutorów, nawiążesz nowe kontakty i znajomości - zarówno na stoiskach, jak i podczas prezentacji w ramach "WHY NOT TO JOIN US?".

Looking for a job? Would you like to start an adventure with the extremely dynamic and creative industry that is gamedev? Or maybe you are a specialist looking for new challenges? Be sure to visit Gamedev & Creative Careers Expo 2019. You will get acquainted directly with the offer of game studios, subcontractors for the industry, publishers, PR agencies, IT companies, distributors, establish new contacts - both at the stands and during company presentations "WHY NOT TO JOIN US?".
VISITOR PASS

Szukasz pracy? Chciałbyś rozpocząć przygodę z niezwykle dynamiczną i kreatywną branżą jaką jest gamedev? A może jesteś specjalistą poszukującym nowych wyzwań lub zarządzasz firmą współpracującą z branżami kreatywnymi? Koniecznie odwiedź Gamedev & Creative Careers Expo 2019. Zapoznasz się bezpośrednio z ofertą studiów tworzących gry wideo, podwykonawców dla branży, wydawców, agencji PR, firm IT, dystrybutorów, nawiążesz nowe kontakty i znajomości - zarówno na stoiskach, jak i podczas prezentacji w ramach "WHY NOT TO JOIN US?".

Looking for a job? Would you like to start an adventure with the extremely dynamic and creative industry that is gamedev? Or maybe you are a specialist looking for new challenges? Be sure to visit Gamedev & Creative Careers Expo 2019. You will get acquainted directly with the offer of game studios, subcontractors for the industry, publishers, PR agencies, IT companies, distributors, establish new contacts - both at the stands and during company presentations "WHY NOT TO JOIN US?".

13 Kwietnia 2019, 16:00

Sukces pierwszej edycji GCCE oraz pozytywny feedback ze strony partnerów, wystawców i zwiedzających spowodował, że organizator podjął decyzję o wydłużeniu trwania imprezy do dwóch dni. Gamedev & Creative Careers Expo 2019 odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Kinie Elektronik. Dzień pierwszy (piątek) dedykowany będzie nawiązywaniom kontaktów b2b między wystawcami, a podmiotami świadczącymi usługi dla branż kreatywnych. Z kolei sobota, podobnie jak poprzednio, jest dniem otwartym dla osób poszukujących pracy bądź chcących rozwijać swoje kariery w branży gamedev i sektorach pokrewnych.Poza samymi targami, zapraszamy na konferencję poświęconą perspektywom rozwoju rynku pracy w branżach kreatywnych, a także cykl prezentacji "Why not to join us?" dla zwiedzających. Po raz pierwszy redakcja magazynu PIXEL przyzna nagrodę Creative Employer of the Year.W dalszym ciągu wstęp dla gości na oba dni GCCE 2019 pozostaje bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online.

Organizatorem imprezy jest wydawca magazynu PIXEL i bloga www.pixelpost.pl

------------------------

The success of the first edition of GCCE and a positive feedback from partners, exhibitors and visitors caused that the organizer decided to extend the event to two days. Gamedev & Creative Careers Expo 2019 will take place on April 12 and 13 in Warsaw Film School and Elektronik Cinema. The first day (Friday) will be dedicated to b2b contacts between exhibitors and businesses providing services for creative industries. On the other hand, Saturday, as before, is a open day open for those seeking a job or wanting to develop their careers in the gamedev and related creative sectors.In addition to the exhibition, we invite you to a conference devoted to the prospects of jobs market in creative industries, as well as a series of presentations "Why not to join us?" for visitors. For the first time, the editorial staff of PIXEL magazine will award the Creative Employer of the Year prize.The admission for guests on both days of GCCE 2019 remains free of charge.

The event organiser in publisher of PIXEL magazine and www.pixelpost.pl blog.

www.gcce.eu 

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa